E business là gì?

Rất nhiều người nhầm lẫn Ebusiness – Ecommerce – Thương mại điện tử với Online marketing…