Hiệu quả tốt của quảng bá web trên Google địa điểm

Ví dụ về Google place seo của Vinalink cho dịch vụ quảng bá web trên Google địa điểm, sau 1 tuần các tác vụ được báo cáo như sau

Google địa điểm cập nhật hiệu suất cho webmasterSe

Tổng số

495 lần hiển thị
Số lần người dùng thấy danh sách doanh nghiệp của bạn ở dạng kết quả tìm kiếm địa phương 
8 tác vụ
Số lần người dùng thể hiện sự quan tâm đến danh sách công ty của bạn
0 Lần nhấp chuột để xem thêm thông tin trên Bản đồ
8 Lần nhấp chuột vào trang web của bạn
Truy vấn tìm kiếm thông dụng nhất 
Truy vấn Số lần hiển thị
1. google.com.vn 112
2. quảng bá 68
3. web 37
4. google dich 24
5. seo 21
6. vinalink 14
7. trực tuyến 12
8. nguyen cong tru 10
9. nguyễn công trứ 9
10. back khoa 6
Khác 182

Như vậy Google place đem lại 500 view cho Vinalink chỉ sau 1 tuần. Thực sự là một hiệu suất tốt cho việc quảng bá web qua Google place mà Vinalink đã đầ cập đến trong bài viết trước từ tháng 8/2010.


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Leave a Reply